„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.”

„Zadanie finansowane przez Miasto Konin realizowane na podstawie umowy nr 7.COP/2017-4730 zawartej w dniu 16.02.2017 roku w Koninie.”

konkbo

Darczyńca: Urząd Miasta Konin
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r.
Teren objęty projektem: Konin
Budżet projektu: 30 tys. zł
Zadanie publiczne ma na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Projekt odwołuje się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki różnorodnym działaniom i akcjom promocyjnym. Planowane działania: spotkania z mieszkańcami, organizacja maratonów pisania wniosków, kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobusach, billboardy, filmy promocyjne, organizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu.