Młodzieżowe inspiracje

fio2018

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy nr 112_I/2017.
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Budżet projektu: 123 276,00 zł w tym z dofinansowania 99 906,00 zł
Gminy objęte projektem: Golina, Kłodawa i Malanów.
Uczestnicy bezpośredni: 30 gimnazjalistów i 9 osób dorosłych (przedstawiciele sektora publicznego)
Cel projektu:
Wzrost uczestnictwa wielkopolskich gimnazjalistów w lokalnym życiu publicznym i w procesie decyzyjnym poprzez stworzenie warunków do długotrwałej współpracy młodzieży z samorządem lokalnym.
Działania i rezultaty
Uczestnicy biorą udział  w serii warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w warsztatach wdrożeniowych oraz w spotkaniu podsumowującym. Warsztaty doprowadzą do wypracowania sposobów, reguł i metod współpracy młodzieży z samorządem lokalnym aby  miała ona realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Projekt przyczyni się więc do wyeksponowania udziału młodzieży w sprawach swoich społeczności. Stanowi zaczyn świadomego i aktywnego zaangażowania przedstawicieli młodego pokolenia w życiu publicznym w dłuższej perspektywie, poprzez np.: Młodzieżowe Rady Gmin, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne itp.